Religion

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

En grupp individer som tror på samma gud eller gudar. Utmärkande för en religion är att medlemmarna inom religionen erkänner de andra medlemmarnas tillhörighet till religionen. Det kan alltså finnas andra religioner som dyrkar samma gudar. Vanligen är religionen en hierarkisk organisation som bestämmer över de troendes religionsutövning, men det förekommer också obunden religionsutövning som inte styrs av något prästerskap. Ett annat namn för en religion är kult.