Akademin för Graduell Magisk Luminans

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel innehåller husregler och miljöer som kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med de officiellt utgivna modulerna från NeoGames.

I Chadarians Hopp, Asharien, finns två stora magikerskolor. Den främsta är Akademin för Graduell Magisk Luminans som med sina 400 elever utgör det största lärocentrat för magisk forskning i det röda landet. Skolan är känd för sin stora bredd i sin magiska undervisning samt för sitt nära samarbete med Stora Universitetet. Skolan har utbildat många kända magiker men är ändå inte speciellt högt ansedd i utlandet.

Skolans Historia[redigera]

Akademin för Graduell Magisk Luminans grundades år 2480 e.D av den dåvarande frijarlen Magnar Hellgard den Grå. 19 år efter De Dödas Krig nästan förintat staden ansåg frijarlen att det behövdes kompetenta magiker på plats om en liknande incident skulle inträffa igen. Dessutom behövdes ett säkert ställe att förvara de skrifter som beslagtagits från den onda nekromantikerns kammare. Hela kvarteret där den mörka häxmästaren arbetat revs ned till grunden och en hög borg uppfördes i dess ställe. Det Stora universitetet hade brunnit ned under upploppen och deras rektor, Cronius den Äldre, bad frijarlen att även universitet skulle återuppbyggas. Magnar föreslog då att hans magikerakademi och universitetet skulle slås samman, men Cronius ville inte veta av detta. Slutligen kom de överens om att de båda lärosätena skulle samexistera, med ett gemensamt campus, men att de skulle vara två olika. Inte heller skulle universitetet kunna klandras för någonting magikerna tog sig för. Misstänksamheten mot magiker i staden var väldigt stor under denna tid och det tog sextio år innan borgen stod färdig.

De skickligaste magikerna över hela Asharina lockades till bygget när de fick höra talas om den storslagna magikerskolan som höll på att uppföras. Ett flertal av dem stannade på skolan efter att den färdigställdes och blev deras första lärare. Många magiker såg potentialen i vad som höll på att skapas. Det finns många legender om trollkarlar som sökt sig till byggplatsen för att lägga förtrollningar, tillåtna eller icke tillåtna, över de många gångarna och salarna. Det finns än idag många platser där den flera hundra år gamla magin fortfarande flödar. Man vet inte säkert hur många magiker som kom till skolan under byggnationerna för att assistera med sin specialkunskap, men i taket i den väldiga Stjärnsalen finns 113 namn ingraverade. Man vet inte exakt vilka dessa var eller vad de bidrog med, men tydligen var deras insatser tillräckligt stora för att förtjäna en sådan hedersplats, mitt bland stjärnorna i det väldiga valvet.

Under skolan finns fortfarande ihåligheter sedan tiderna innan De Dödas Krig. Det mesta av staden raserades, men många gamla källarutrymmen och kloaker finns fortfarande kvar. Det finns gångar i skolan som leder ned dit, men dessa är avspärrade för elever. Det går dock många sägner på skolan om tidigare elever som tagit sig ned dit och funnit alla möjliga fantastiska ting.

Den Stora Biblioteksbranden[redigera]

Se huvudartikeln om Den Stora Biblioteksbranden.

På hundraårsdagen för skolans öppnande uppstod en våldsam eldsvåda i biblioteksbyggnaden. Trots att skolan hade några av Asharinas skickligaste hydromantiker på plats hann stora delar av den katedralliknande byggnaden raseras. De böcker som inte brändes var allvarligt rökskadade eller totalförstörda av vattnet från släckningsarbetet. Alla förteckningar över vilka böcker som fanns där gick också förlorade. Ingen av de åtta bibliotekarierna överlevde katastrofen och kunde därför inte hjälpa till när skolans administratörer veckorna därefter försökte avgöra hur allvarliga skadorna var. Det enda man vet är att skolans dåvarande kunskapsbank var långt mycket mäktigare än dagens. Sedan händelsen har skolan aldrig blivit lika erkänd internationellt som den var tidigare. Innan kom magiker från Consaber, Soldarn, Drunok och Damarien för att forska på skolan. En del av skrifterna har skolan lyckats återfå genom andra källor, men den stora bredd inom magisk forskning som tidigare fanns är förmodligen för alltid förlorad.

Eldens Väktare[redigera]

Se huvudartikeln om Eldens Väktare.

År 2704 e.D. beslutade landsrådet att inrätta en speciell orden för att försöka återuppbygga skolans glansdagar. Ordens syfte var att resa runt i Mundana och samla all magisk kunskap de kom över och föra den tillbaka till akademin för att analyseras och nedtecknas. Under sjuttio år arbetade magiker inom orden med detta och resultatet blev vad som kallades för Eldens salar. Namnet kom sig ifrån att de uppfördes på platsen för Den Stora Biblioteksbranden. Magikerna i orden blev under dessa år mycket mäktiga, tillräckligt för att börja oroa både trollkarlarna inom Legio Colonan så väl som magikraterna i det slutna Thalamur. När landsrådet år 2774 e.D. insåg att magikerna hade vuxit sig så mäktiga att de skulle kunna lägga hela Asharina under sig och att det inte fanns något sätt att kontrollera dem beordrade de orden att läggas ned. De mäktiga häxmästarna på skolan ville inte veta av detta, så det stal allt de kunde från Eldens Salar och flydde till fjärran delar av Mundana. Flera gånger har expeditioner sänts ut för att söka efter dem, men de har alltid återkommit tomhänta. En hel del magisk forskning finns dock fortfarande kvar i Eldens Salar, bland annat deras gamla laboratorium, men skolans ledning ansåg att det var för farligt att utnyttja den då häxmästarna mycket väl kan ha lämnat magiska fällor efter sig. Området spärrades därför av och är nu förbjudet territorium för alla utom rektorn.