Dalslätt

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel innehåller husregler och miljöer som kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med de officiellt utgivna modulerna från NeoGames.
Fakta om Dalslätt
Ledare:
Officiellt sett Jarl Mikal av Dal men i praktiken Kapten Gzorek Paleth.
Invånarantal:
300
Befolkning:
Drunoker (90%), Asharier (5%), Roghandvärgar (2%), Övriga (1%).
Religion:
Daaktron (80%), Jordmodern (10%), Övriga (10%)
Huvudnäring:
Handel, Boskapsskötsel.
Handelsvägar:
Kärrvägen norrut mot Kraalen Renk Roghan och Arlon eller österut mot Daggbacken och Asharien.
Import (i stort):
Spannmål, timmer, verktyg.
Export (i stort):
Öl, kött, hantverk.
Militära resurser:
100 knektar. Många är dock ute i kringtrakterna och patrullerar.
Känd för:
Vacker gammal Daakkyrka.


En karta över Dalslätt. 1.Värdshuset Guldpipan 2.Fader Igos Daakkyrka 3.Vaktkontoret 4.Häktet 5.Gore Kraftnäves smedja 6.Familjen Tildeblads residens 7.Bråkstaken Garon Enögas skjul 8.Magasinet 9.Försammlingshemmet 10.Slaktaren Benard 11.Fru Septas handelsbod 12.”Torget” 13.Kapten Gzorek Paleths bostad

Den största byn jarladömet Dal i södra Drunok. Dess största inkomstkälla är den vältrafikerade kärrväg som löper genom byn och lockar främmande handelsmän till orten. Skatterna är förhållandevis höga och folket lever på svältgränsen, men moralen är ändock relativt hög då Jarl Mikal noga ser till att hålla rövare och banditer borta från byn. Detta har lett till att byn är en säker plats i jämförelse till många andra drunokiska orter. Jarlen själv bor dock inte i byn utan residerar i sitt fäste Dalsgap en dags marsch åt nordväst.

Byn Dalslätt ser ut att kunna inhysa runt 300 personer, och minst en tredjedel av dessa är knektar som arbetar åt Jarlen. Runt byn löper en två och en halv meter hög pallisad, och det finns endast två vägar in och ut. Vid dessa ligger det var sitt litet skjul i vilka de tjänstgörande knektarna kan söka skydd mot skyfallen.

Byn har ett litet torg som i folkmun kallas för Torget. Där ligger fru Septas handelsbod, vaktkontoret, Fader Igos kyrka, värdshuset Guldpipan samt Gore Kraftnäves smedja. I ett litet skjul vid boskapsfållarna en bit bortom torget bor bråkmakaren Garon Enöga som med jämna mellanrum måste släpas till fyllecellerna av byns knektar. Utmärkt på kartan finns även kapten Gzorek Paleths bostad som sticker ut ur mängden som hyfsat väldekorerad och omhändertagen.[1]

Se även

  1. Emil Forslund "Nattbreven" (2009), s.8