Dalus

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel innehåller husregler och miljöer som kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med de officiellt utgivna modulerna från NeoGames.

Staden Dalus ligger sydväst om Jargiens huvudstad Daval, och var från början en mötes- och marknadsplats där vägen från Corell i sydväst mötte de från Victus i norr och Valra i öst. Staden skulle troligen aldrig ha haft mer än sjuhundra invånare om det inte varit för att adelssläkten Catalos, vars enorma huvudgods är beläget en bit utanför staden och vars mark staden ligger på, genom oklara metoder år 3056 e.D. fick kejsaren att inte bara ge den då endast förväxta byn stadsrättigheter, utan göra den till säte för ett ministerium med uppgift att kontrollera handeln med lyxvaror längs floden Rher i och nedströms från provinsen Daval samt kring Coloarkan. Detta gjorde genast den mycket intetsägande staden till en betydelsefull plats, och dess invånarantal steg i takt med att dess betydelse steg, och ätten Catalos inkomster och inflytande växte i motsvarande grad.

Idag har staden över 2500 invånare, av vilka en stor del arbetar för ministeriet eller relaterade funktioner. Dessutom har varje handelshus värt namnet och många adelsfamiljer med handelsintressen i det område som omfattas av ministeriet representation i staden, vilket sysselsätter åtskilliga hundratal människor. Stadens tillväxt har dock dragit till sig yngre söner till fattiga familjer utan större chans till arv från framförallt de angränsande provinserna Merun och Lemira, vilka samlas i stora slumområden i stadens utkanter eftersom den tillgängliga mängden arbete för oskolade bönder är på tok för litet för att kunna ge arbete åt alla.

Till staden hör även en liten hamnort vid Rhers strand som försörjer staden med importvaror och tillåter resor till och från staden vattenvägen.[1]

  1. Regmolar "Dalus" (2008) <http://www.foxtail.nu/neowiki/ow.asp?Dalus>. Hämtad 2011-08-23.