Ghor

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

1. Den förste dvärgakungen, vilken även är den som ses som anfader till klan Ghor.

2. Dvärgklan som förvisso utropades sist efter uppgången till ljuset (se Nakhari) men som trots det ses som den ursprungliga. Med sina 1,7 miljoner dvärgar är även Ghor den största av de fyra kvarvarande klanerna. Tack vare sin storlek är Ghor den mest inflytelserika klanen, och då den till antalet något mindre klan Zolod inriktat sig på handel så är Ghor den absolut mäktigaste militärt sett. Ghor är även den klan som starkast förknippas med dvärgaölet kvasr. Dvärgarna inom klan Ghor ser ofta ner på Zolod, då de inte efterföljer de dvärgiska traditionerna och har assimilerats allt för mycket bland människorna. Roghandvärgarna anses även de vara för icke-traditionella, mycket beroende på deras annorlunda fästen som bara delvis ligger under marken, vilket gör att deras samhälle ser annorlunda ut. Ghor är dock den klan som har lättast att acceptera Drezin, då de delar samma syn om hur ett dvärgafäste skall se ut och skötas. De kan dock inte förlåta Drezins svek men har något lättare än Roghan att bortse från det. För mer information om Ghors fästen, se Ikham-Renk-Ghor, Khazim-Renk-Ghor, Kholam-Renk-Ghor, Kholon-Renk-Ghor-Drezin, Krolim-Renk-Ghor, Mur-Renk-Ghor, Narekh-Renk-Ghor, Nitor-Renk-Ghor, Talon-Renk-Ghor, Tar-Hir-Renk-Ghor samt det numera övergivna Merdakh-Renk-Ghor.