Kategori:Mahktahtron

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

En religion där den mörka gudinnan Mahktah dyrkas. Mahktahtron främjar den starkes rätt. Att föra Mahktahs släkte vidare är även det mycket viktigt.

Organisation[redigera]

Mahktahtron i sig har ingen direkt organisation. Det finns många olika trosinriktningar som alla har olika syn på hur Mahktah skall dyrkas. Inom Mahktahkulten skall man gå genomm prästerskapet i Tiban när man har någonting man behöver hjälp med[Husregel]. I de primitva stammarna på Takalorrs inland dyrkas den mörka gudinnan genom lokala schamaner som ofta blandar in spådomar och folktro i sitt andebesvärjande. Marnakh har en lite mer säregen syn på religionen. De anser att man endast behöver be själv för att gudinnan skall höra en. Ofta tar de droger och bygger små altare i sina hem för att be vid[1].

Historia[redigera]

Det finns få dokumenterade källor på när dyrkan av Mahktah faktiskt började, detta på grund av att tirakerna saknar skriftspråk[2]. Det finns dock många sagor som förts vidare genom historien muntligt.

Fienden[redigera]

Se huvudartikeln om Urkhath.

Många av tirakernas tidigaste sagor handlar om Fienden som tirakerna slogs mot i begynnelsen. Självaste Mahktah fick nedstiga på Mundana för att hjälpa dem i kampen. FIendens kämpar kallades för Urkhath, demonynglen. Stora kämpar som nämns i historierna är Ghaan, Eldor, Khaazakk och Xara[3]. Det berättas även att Mahktah tog hornet från en av de besegrade Urkhath och gjorde en mäktig stridslur från det[4].

Det glömda landet[redigera]

Se huvudartikeln om Tiraukah.

En annan av tirakernas populära legender är den om deras härkomst. Det talas om ett glömt land där tirakerna levde för mycket länge sedan. Ingen vet säkert vart det låg, men det sägs att det var på en plats där hav och berg möts och fortplantar sig.[5]

Doktrin[redigera]

Mahktahtron genomsyras av den starkes rätt. För att komma nära Mahktah måste man påvisa sann styrka, inte bara på slagfältet utan även inom andra områden. Hur detta genomförs är lite varierande. Stora krigare visar sig starkare än andra genom så väl lek som krig. Schamaner visar sig starkare genom sitt kunnande och sin visdom och Marnakh visar sig starkare genom kollektivets styrka.

En annan viktig sak att nämna om Mahktahtron är gudinnans syn på fortplantning. Att föra Mahktahs släkte vidare är någonting som är mycket viktigt för tiraker. En kvinna som föder många och stora kullar blir mycket respekterad och om man skadar en tiraks barn kan man räkna med att få hela stammen efter sig.[6]

Religiösa symboler[redigera]

Tirakerna har många symboler som de förknippar med Mahktah. Den vanligaste symbolen är förmodligen ett horn på en svart bakgrund. Detta representerar det horn som Mahktah i tidernas begynnelse tog från en Urkhath. Det sägs att det äkta hornet fortfarande vilar någonstans i Mundana och att alla med tirak- eller trollblod i ådrorna som hör ljudet övervinner sin rädsla.[7]

Andra symboler som förknippas med Mahktah är pärlor, en benflöjt, en yxa och en tiraks klor. Detta kommersig från myten hur Mahktah skapade världen.

Tirakernas skapelsemyt[redigera]

I begynnelsen var mörker, och mörkret var Mahktah. I begynnelsen fanns även vinden, elden, vattnet och jorden. Dessa var inte Mahktah. Så steg gudinnan ut ur mörkret och var inte längre mörkret. Ur pärlor skapade gudinnan regnet vilket flödade ned över jorden. Med flöjt skapade gudinnan vågor på regnet vilket bildade hav. Med sina klor ristade gudinnan fåror i marken, vilket sedemera gav sköte åt träd och buskar. Med yxa formade gudinnan så den förlovade världen vilken skulle komma att bli hennes barns hemvist.

Gudinnan steg ned på Mundana och upptäckte snart Urkhath, de smygande, förbannade demonynglen. Gudinnan såg hur Urkhath våldförde sig på hennes värld, brände hennes väster och besudlade hennes hav. Gudinnan lät dem vara tills den dag gudinnan plötsligt blev havande. Gudinnans barn måste få ett tryggat hem och sålunda tog gudinnan upp strid med Urkhath. Med horn dräpte gudinnan demonynglen och med tvärslå fjättrade hon dem.

Så födde gudinnan. Tusen sinom tusen barn befolkade den uthuggna ön och gudinnan fann det för gott att dra sig tillbaka. Mahktah blev återigen mörkret och skall så vara i all evighet. De starka skall förenas med sin moder och finna vila i mörkret, medan de fega skall dömas till evigt irrande i ljusets och stjärnornas rymder.

Legenden om Skapelsen[8]

  1. NeoGames, "Tiraker: Mörkrets döttrar" (1999), s.35
  2. NeoGames, "Tiraker: Mörkrets döttrar" (1999), s.12
  3. NeoGames, "Tiraker: Mörkrets döttrar" (1999), s.12
  4. NeoGames, "Religioner: Gudarnas Kamp" (1999), s.68
  5. NeoGames, "Tiraker: Mörkrets döttrar" (1999), s.12
  6. NeoGames, "Tiraker: Mörkrets döttrar" (1999), s.31
  7. NeoGames, "Legender & Hemligheter" (2001), s.70
  8. NeoGames, "Tiraker: Mörkrets döttrar" (1999), s.33

Sidor i kategorin "Mahktahtron"

Följande 2 sidor (av totalt 2) finns i denna kategori.