Versionshistorik för "Kategori:Städer"

Hoppa till: navigering, sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 16 januari 2011 kl. 01.0785.227.170.43 (Diskussion). . (144 byte) (+144). . (Skapade sidan med 'För att kunna räknas som en stad måste en bebyggelse ha minst 500 invånare och ha fått stadsprivilegier från den styrande makten i landet.')