Kategori:Tiraker

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Tiraker är ett mörkhyat släkte av humanoider som lever över stora delar av Mundana. De ser mycket bra i mörker tack vare att deras ögon producerar eget ljus. Tiraker är vanligtvis starkare än vanliga människor, någonting som kan bero på att deras kultur och samhälle bygger på den starkes rätt. De flesta tiraker dyrkar Mahktah, den mörka gudinnan som är moder till dem alla.


Ätterna[redigera]

Det finns tre olika ätter av tiraker. Ätten Frakk är de mest primitiva och fruktade. Ätten Bazirk finns mest finns på ön Takalorr där de livnär sig som handelsmän, fiskare och pirater. Slutligen finns ätten Marnakh, som återfinns på många platser i Mundana ofta som en accepterad del av människosamhällena.

Bazirk[redigera]

Se huvudartikeln om Bazirk (ätt).

De sjöfarande bazirk har under många år satt skräck i handelsresande från hela Mundana. De lever hela sina liv på och i anslutning till haven, där de fiskar, handlar och plundrar. Bazirk anser att havet ligger i deras blod och bygger aldrig sina bosättningar långt bort från dess böljande vågor. En stor del av Bazirks ättlingar lever på ögruppen Takalorr.

Frakk[redigera]

Se huvudartikeln om Frakk (ätt).

Få är de utomstående som träffat på dessa våldsamma vildar. Frakk lever på de mest otillgängliga platserna i Mundana där klimatet och naturen är så hård att få skulle överleva några längre perioder. Här har de härdats under århundraden av våld. Endast de starkaste överlever och visst har de blivit starka. En frakktirak är större, starkare och tuffare än några andra tiraker, men saknar både den bildning och djupare intelligens som deras kusiner nedom berget besitter. Bland människorna framträder Frakk mest i sagorna, och där besitter de styrka jämförbar med trollen. I verkligheten är detta inte så, men ändå händer det att Frakktiraker och troll slår sig samman för att göra gemensamma räder på de intet ont anade folken omkring dem.

Marnakh[redigera]

Se huvudartikeln om Marnakh (ätt).

Den tredje ätten är Marnakhs. Dessa tiraker har länge levt i människornas samhällen och där tagit människornas kultur till sig. En marnakhtirak är i regel inte lika stark eller uthållig som kusinerna på Takalorr eller uppe i bergen, men de är fortfarande mer rubusta än människorna bland vilka de bor. Samtidigt har Marnakhs ättlingar haft en chans att studera de regerande kulturerna och där lärt sig en hel del. Marnakh har därför samma yrken som människorna i de samhällen de bor. Det finns marnakh som är bönder, legoknektar, mjölnare, barberare och även präster och till och med magiker. Samtidigt bör det uppmärksammas att en viss rasism mot de bepälsade varelserna råder i de flesta samhällen. Vanligtvis blir de ändå förpassade till grovjobb såsom bärare eller daglönare där deras styrka kommer till användning.

Övriga[redigera]

Det finns vissa tiraker som inte tillhär någon ätt. Dessa är rätt och slätt tiraker.[1] Vanligtvis återfinns dessa tiraker på avlägsna platser, exempelvis i Forion, Consaber eller bortom.

Utanförskapet[redigera]

I många länder har de försök att assimileras som tiraker gjort bara lyckats på individuell basis, eller för en familj. I dessa fall rör det sig dessutom om ett formellt medlemskap i samhället eller en hög status materiellt. Frijarlen Torgug Xoro i Chadarians Hopp och stammen Wekzi med handelshuset med samma namn är exempel på dessa. Lik förbannat utgör inte Tirakerna en integrerad del av samhällena. De benämns i dagligt tal som galtar (tirakiska män), svinpälsingar, borstskäggingar och liknande - vissa av uttrycken är helt naturliga medan andra har mer av skälsord över sig (suggor om tirakiska kvinnor för att nämna ett exempel). Man förutsätter också att tirakerna är lämpade för de jobb de utför, det vill säga grovarbete av olika slag - detta färgar uppfattningen om dem och deras mentala kapacitet. I ett samhälle som det Ashariska där man måste uppskatta den driftighet som ger rikedom bemöts rika galtar ändå av viss misstro (ohederliga, opålitliga, etc.) Allt detta sker samtidigt som man uppskattar deras brännvinskokande och även den mest fördomsfulle kan prisa detta över en tennmugg utan att det tycks motsägelsefullt.

Samhälle[redigera]

Tirakiska namn[redigera]

Alla Tiraker har ett släktnamn som de ärver från sin moder. Släktnamnet sägs efter förnamnet eller ignoreras vid presentation. Många släkter har samma släktnamn till exempel innehas namnet Mahko (de svarta) av åtta släkter enbart i Tiban. Många släktnamn slutar med –zi eller –o men det finns många undantag.

De flesta tiraknamn betyder något. Man tar helt enkelt en glosa och förser den med lämplig namn ändrelse. Kvinnonamn slutar oftast på –a eller –tah. Mansnamn slutar ofta på –hath, -thu eller –kk.

Exempel på tirakiska kvinnonamn: Brakka, Brikka, Da, Ezka, Fathama, Fima, Gorkka, Haza, Hirkkana, Hokka, Karkraza, Lazua, Loka, Marazaka, Noha, Pezaka, Rukka, Tagratah, Takki, Torgug, Urzi, Zekka, Zogga.

Exempel på tirakiska mansnamn: Barakk, Begakk, Bomz, Domhath, Doxhath, Drugg, Gathor, Ghormz, Gritzakk, Harkk, Hazakk, Hraz, Khomtakk, Lathag, Maak, Nehrimgag, Ragimaz, Rakkhaz, Rhokkag, Rukkaz, Tazag, Thaar, Tomz, Wagrikk, Wegum, Wezakk, Xakk, Xogg, Xorhath, Zatag, Zethikk. Zomakk, Zuthzuth.

  1. Tiraker, sidan 12

Underkategorier

Denna kategori har endast följande underkategori.