Kejsarstaven

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Kejsarstaven var maktsymbolen i det Det Gamla Colonan, också kallat Det Coloniska Imperiet. Den gick i arv, med början hos Amerta, Colonans första regent, och under årtusendena som Colonan existerade, hann den byta ägare mellan många olika dynastier.

Kejsarstaven finns inte omnämnd förrän på dynastin Anmortalions (6972-6154 f.D.) tid, varvid historiker är oense om när staven egentligen blev Colonans maktsymbol. Kejsarstaven försvann spårlöst år 1031 e.D. och det sägs att detta var en av orsakerna till colonans fall. Den är fortfarande försvunnen, och det finns mer än en person som är intresserade av den.

Mycket lite är egentligen känt om kejsarstaven. Man vet dess undefärliga utseende, och att stavens huvud var en klo, som även var kejsarens sigill. Enligt en del legender sägs det att den hade magiska krafter, med det är enligt de flesta historiker blott en myt utan några som helst bevis. Vad dessa magiska egenskaper skulle kunna vara är vida debatterat hos de historiker som trots allt tror på stavens magiska kvaliteter.[1]

  1. Yvian, "Kejsarstaven" (2004) <http://www.foxtail.nu/neowiki/ow.asp?p=Kejsarstaven>. Hämtad 2011-08-31.