Leo Daakias

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Det jargiska handelskompaniet 'Daaks lejon' är det största handelskompaniet vad det gäller utrikes handel. Handelskompaniet har sin bas i staden Morus, men man har en stark närvara i alla andra lemiriska hamnstäder. Dessutom har man en stor filial i Daval. Handelskompaniet kontrolleras av ett råd som domineras av släkterna Arcadis och Randarian. Rådspresident är för närvarande Marius Randarian. Man samarbetar för närvarande utan större problem – trots att de tillhör gula respektive gröna och på många håll har precis samma intresseområden. Alla ledande representanter för handelskompaniet visar upp en djupt religiös inställning till sin verksamhet. Att man på senare tid blivit allt mer beroende på den lukrativa slavhandeln är dock ett stort moraliskt dilemma som man ständigt måste rättfärdiga genom kontakter med Daakkyrkan. Nyligen har Leo Daakias etablerat sig i Tiban som handelsmän i vin och lyxartiklar. Vinet säljs huvudsakligen till Tibans utländska befolkning medan lyxartiklar av diverse slag köps in och skeppas till jargiska hamnar. Leo Daakias symbol är silver med en grön stjärna.[1]

  1. http://www.rollspel.nu/forum/ubbthreads.php/posts/689687.html