Sunari

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Alvrik skog belägen på mellan Khazimbergen och Asharien. En gång i tiden täckte Sunari nästan hela Asharina, men efter de stora krigen har skogen successivt minskats i areal. Tack vare rik vattentillförsel från såväl floder som moln så är Sunariskogen en av de absolut mest bördiga. I norr är växtligheten huvudsakligen barrträd, medan det i söder är extremt vildvuxen lövskog där ljuset sällan når ner till marken. Ett av de vanligaste lövträden över hela Sunari är Serineträdet.