De Stora Slätterna

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök
Bild över de stora slätterna

De stora slätterna är enorma, de sträcker sig tvärs över det kända Mundana, från Kamorviken till toppen av Ebhron och Méaslätten. Traditionellt delas de dock upp i en väst- och en östsida. Västsidan sträcker sig från Kamor till Monolitberget, och därefter tar östslätterna vid.

Slätterna är dominerade av raunafolket, även om stora delar är helt obebodda. Norr om slätterna hittar man bara bosättningar av veddo. Söderut gränsar slätterna mot majoriteten av Mundanas framstående riken: Jargien, Caserion, Thalamur, Colonan och Consaber. Andra grannfolk är kamorianerna i Kamor, kragg och eyrentigrinnorna vid Kraggbergen samt tokoner och léaram vid Tokon respektive Alarinn.

Slätternas politik[redigera]

De stora slätterna har länge varit mycket splittrade. Raunernas förmåga att ena sig finns som ett svagt minne i grannländernas historieskrivning, inte som en reell faktor. Östraunerna har alltid varit färre men också segare och mer svåra att hantera. Västraunerna har haft långa perioder av välstånd. De har delvis börjat ge upp sin nomadiska livsstil, och upprätta handel med sina grannar, framförallt Drunok, Asharien och Caserion.

De två länder med störst anledning att hålla ett öga på slätterna är Caserion och Thalamur. Båda har en ganska konkret strategi. Caserions är, föga förvånande, att idka handel, att skapa ekonomiska band, en lojalitet till pengaflöden som skulle försvinna om fred byttes mot krig. De har nära relationer med Kärlekens stam, men idkar handel med flera andra västrauniska stammar.

Thalaskierna har av naturliga skäl fokuserat mer och mer på östraunerna. Dels har befästningar rustats upp, men man har också försökt behandla den närliggande Vargens stam så väl som möjligt. Man har stående emissarier hos dessa, och genomför olika former av miltärt utbyte - rauniska hästar och rauniska legoknektar i utbyte mot vapen och guld. De hoppas kunna göra raunerna till framtida militära allierade mot sin ärkefiende, Consaber.

Consaber och Colonan har skickat expeditioner ut mot slätterna, och haft visst utbyte med raunerna, men mycket begränsat. De ser bara splittrade och tämligen ofarliga stammar som mer kämpar mot sig själva och naturens nycker än mot sina grannar.

Avstånd[redigera]

Slätterna är knappa 200 mil på höjden och minst 600 mil på bredden. En normal dagsritt är 40 km, vilket är 3.75 mundanska mil. Slätten är alltså 50 dagsritter hög och 150 dagsritter bred. Den Eviga vindens hords domäner är 50 dagsritter bred och 25 dagsritter hög. I snabbt tempo och med utbyteshästar kan man dock rida sju mil (två vanliga dagsritter) eller mer per dag. Tarbatai är känd för att ha tagit sig över 90 mil på nio dagar.

Från perspektivet av klan Takil i Eviga vindens hord så är avstånden som följer:

 • Takil -> Kärlekens hord: 30 dagsritter
 • Takil -> Taug: 12 dagsritter
 • Takil -> Od: 16 dagsritter
 • Takil -> Tjakars: 4 dagsritter
 • Takil -> Ikankor: 25 dagsritter
 • Takil -> Frostens hord: 35 dagsritter
 • Takil -> Méaslätten: 50 dagsritter
 • Takil -> Pereine: 10 dagsritter

Raunernas storlek[redigera]

Ingen vet riktigt hur många raunerna är. Men enligt hordernas egna uppskattningar är antalet ryttare (invånare exklusive små barn) som följande:

 • Eviga vindens hord: 31 000 ryttare
 • Vargens stam: 20 000 ryttare
 • Vredens hord: 24 000
 • Kärlekens stam: 30 000 ryttare
 • De vanställda: 14 000 ryttare
 • Reptilens stam: 11 000 ryttare
 • Svärdets stam: 8000 ryttare
 • Krigets stam: 6000 ryttare
 • Åskans stam: 10 000 ryttare
 • Vita horden: 8000 ryttare
 • Frostens hord: 4000 ryttare
 • Gryningens hord: 5000 ryttare
 • Fria stammar: minst 30 000 ryttare

Totalt: 193 000 ryttare, varav minst 100 000 direkt krigföra

Raunernas potentiella allierade[redigera]

 • Raunatroende kragg: ca 7000 krigföra
 • Sironkragg: ca 4000 krigföra
 • "Fria" tokon: 30 000 krigföra[1]
 1. http://kampanj.ripperdoc.net/wiki/De_stora_sl%C3%A4tterna