Landsnamnsetymologi i Mundana

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Denna artikel sammanfattar betydelsen av olika länders namn.

Asharien[redigera]

Ashariens namn kommer från det cirefaliska 'Asharion', vilket betyder 'Det röda landet'. Detta namn började användas av cirefalierna efter att de erövrat riket Nevo och har att göra med Ashaslättens röda jord.

Caserion[redigera]

Caserions namn är faliska och brukar översättas som 'Handelskoloni'.

Cirefaliska Samväldet[redigera]

Termen 'cirefalier' kommer från faliskan och betyder ungefär 'den väldiga rasen' eller 'det mäktiga folkslaget'. Samväldet utgörs av Melorion, Caserion, Gordion och flera mindre kolonier och utposter.

Consaber[redigera]

Consabers namn kommer från sabriskan och betyder "sex kungadömen". Detta namn syftar på de sex riken som senare blev Consabers sex hertigdömen.

Damarien[redigera]

Damarien fick sitt namn från Damas den Svarte, som enade områdets statsstater mot de lamior som styrde över landet och därefter blev den förste storfursten.

Drunok[redigera]

Drunoks namn kommer ursprungligen från det coloniska 'Derunocia' , det ursprungliga coloniska namnet på denna provins under imperietiden.

Dvärgafästen[redigera]

De olika Dvärgafästenas namn, till exempel Khazim-Renk-Ghor, kommer från dvärgarnas språk rukh. Det första ordet i namnet är en geografisk plats (till exempel Khazimbergen) där fästet är beläget. Ordet "Renk" betyder "fäste" och det sista ordet förklarar vilken dvärgisk klan det är som kontrollerar fästet. Khazim-Renk-Ghor kan alltså fritt översättas som "Klan Ghors fäste i Khazim".

Forion[redigera]

Namnet Forion är forianska och betyder "Det heliga landet". Det fick sitt namn efter att den förste Selif Sabin enat stadsstaterna Aroch och Hobinabraffa.

Gordion[redigera]

Gordions namn är faliska och brukar översättas som 'Arbetskoloni'.

Melorion[redigera]

Melo är faliska för 'hem' eller 'boplats' medan 'rion' betyder 'ö', 'landäga' eller 'koloni'. Namnet Melorion kan således översättas som 'Hemö'.

Menon-Aun[redigera]

'Menon' är aunuriska för 'kejsare' och 'Aun' för 'rike'. Namnet Menon-Aun betyder altså bokstavligen 'Kejsar-Landet', eller mer precist 'Kejsardömet' eller 'Imperiet'.

Mûhad[redigera]

Mûhad kallades tidigare Ziu, och har fått sitt moderna namn från den religiöst renläriga Mûhad-dynastin.

Soldarn[redigera]

Namnet Soldarn kommer från den jargiske generalen Sold som erövrade stora delar av riket Ramora för den jargiske konungen men därefter svek sin härskare och utropade ett eget rike som han döpte efter sig själv.

Takalorr[redigera]

Takalorrs namn är sakhra och betyder ungefär 'Den stora ön'.

Thalamur[redigera]

När det Coloniska Imperiet splittrades kallades Västcolonan för Thalamon, vilket med tiden blev Thalamur. Namnet Thalamon kommer i sin tur från den siste coloniske kejsaren, Aminerva Thalama.

Västmark[redigera]

Västmark var från början en del av Soldarn som bröt sig fri på grund av en religiös schism. Jämför med Östmark, som är namnet på ett hertigdöme i västra Soldarn.