Missla

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Besjälad humanoid varelse med älvalikt utseende. Den vuxna misslan är omkring fyra fot lång och stark därefter. De sägs ha trillat genom ett hål i himlen för ungefär två tusen år sedan (se legenden trollvintern). De hamnade hos kraggbarbarerna, och deras egendomliga ankomst i kombination med att misla betyder gudasänd på kraggernas språk rechin har lett till att de storvuxna barbarerna sedan dess behandlar misslorna med största respekt. Misslesläktet lever oftast som en del av det normala samhället men de sköter sina egna affärer. De har inga territoriella anspråk. De är inte besläktade med vare sig alver, dvärgar, människor eller tiraker, och ingen korsbefruktning är möjlig. Trots avsaknaden av släktskap med andra varelser så är de förvånansvärt lika människor, alver och dvärgar. De har ett gott luktsinne och kan genom att vidröra varandra utbyta minnen med varandra. Nästan alla misslor tror på Allmodern. De två främsta beteenden som enligt långlingarna kännetecknar misslor är deras naiva inställning och deras generösa gästfrihet.