Wikipedia Mundana:Deltagarportalen

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Denna wiki skapades och drivs av Spelkulturföreningen Daaks Ord men är öppen för alla. NeoGames AB äger rättigheterna till rollspelet Eon. Inget material från de officiella modulerna får publiceras på sidan utan NeoGames tillstånd. Däremot får material baseras på officiellt material.

Grundläggande principer

Upphovsrätt

Du får endast publicera material som du skrivit själv, som du har tillåtelse att publicera här av upphovsrättsinnehavaren eller som finns utlagt för allmänheten på nätet. I det senare fallet måste du vara noga med att källhänvisa det som kopierats till platsen där det först publicerades. Text kan tas bort från wikin om rättigheterna ifrågasätts.

Det är tillåtet att återpublicera mindre stycken ur officiella moduler, men endast i syfte att citera texten. (Se wikipedia artikeln om citaträtt på [1]). Detta gäller exempelvis faktarutor. Dock så förbehåller sig Wikipedia Mundana rätten att ta bort sådant innehåll om upphovsrättsinnehavarna meddelar sitt missnöje. Om officiellt material återges ordagrant skall källhänvisningen följa Oxfordstandarden för källhänvisning till böcker (se http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxfordsystemet) med undantaget att även ISBN-nummret för den aktuella modulen skall anges. Fotnoterna formateras genom att man använder <references/>-taggen som beskrivs ingående på http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cite/Cite.php#Usage.

Källhänvisning

Wikin är ett uppslagsverk även om den baseras på fiktionella fakta. Alla fakta som styrks av en officiell modul eller tidningsartikel skall referera till denna med hjälp av <reference/>-taggar. Kan du inte hänvisa ett påstående till officiella regler så skall taggen {{Husregel}} läggas till påståendet. Om en hel artikel är baserad på egna idéer eller material så skall taggen {{Husregel (artikel)}} läggas till toppen av artikeln.

Credit

Om du vill ha credit för en artikel du publicerar kan du lägga till en <DOCredit/>-tagg i slutet av din text. Då kommer alla som bidrar till den att listas efter hur stora bidrag de publicerat. Namnet som står är ditt riktiga namn som du registrerade dig på sidan med.

Kategorisering

Försök att placera in alla artiklar i relevanta kategorier för att göra det lättare att hitta den. Artiklar om länder och trosinriktningar räknas som kategorier. Vill du skapa en sida om till exempel ett land eller en religion, titta först på existerande länder/religioner.

Spoilers

Om du skriver om saker som är väsentliga för ett äventyr eller kampanj, sätt det inom en <spoiler>Text här</spoiler>.

Personlighet

Försök att inte skriva om saker som är personliga för en viss spelgrupp. All fakta som läggs ut på wikin skall kunna vara till nytta för alla spelgrupper. Det enda undantaget för detta är karaktärer som får läggas ut under Kategori:Karaktärer, men endast om de är skrivna på ett sätt som passar wikiformen.

Kompabilitet

Allting på wikin skall vara kompitabelt med Eons officiella regler, men behöver inte originera från det officiella materialet. Om en regel eller en varelse exempelvis kräver att en viss husreglad regel används så måste detta tydligt framgå. Det är dock fritt fram att skapa nytt material, men det måste framgå att det är nytt. Detta görs lättast med {{Husregel (artikel)}}.

Diskussioner

Om du tycker att någonting som står är regelmässigt fel och bör ändras, diskutera först problemet på den aktuella diskusionssidan. Mindre ändringar som exempelvis korrigering av stavfel är fritt fram att göra. Som ett exempel kan nämnas diskussionssidan till denna sida: Wikipedia_Mundanadiskussion:Deltagarportalen.

Fullständighet

Material som publiceras skall fungera i sin nuvarande form. Om materialet inte är färdigt så skall det inte publiceras på wikin.

Hjälp till

Wikin behöver alltid mer material. Om du är bra på att måla bilder, illustrera några av artiklarna. Om du känner dig särskilt kunnig inom något visst område, skriv om det och publicera. Du kan alltid titta in bland önskade sidor eller korta sidor för att få en hint om vad som behöver mer information.