Wikipedia Mundana:Om

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Wikipedia Mundana skapades av Spelkulturföreningen Daaks Ord för att samla alla platser, personer, varelser och regler som finns i Eon och Mundana på en enda plats. Målet är att göra allt material som skrivs av spelledare runt om i Sverige sökbart och lättillgängligt.