Hokh

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Dvärgaklass vilket kan översättas till de äldste inom fästet och av förklarliga skäl den enda klass som man inte kan födas in i. Det finns två sorters hokh. Den ena pensionerade skråmästare (se tar-ekh) och husäldstar, vilka normalt sett är de äldsta representanterna för respektive hus. Dessa har båda en rådgivande funktion hos dvärgakonungen (thorakh). Den andra sortens äldste är ämbets­äldstarna hokh-ekh vilka utses av kungen och styr över skrå­mästarna och därmed fungerar som mellanhand mellan kungen och de olika skråna. De äldste har även domsrätten i ett fäste, något som dock delegeras.