Tarkas

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Ett område av sand och aska mellan Mûhad och Jargiska kejsardömet. I princip hela Tarkas är lågmagisk med avseende på aspekten hydrotropi och samtidigt högmagisk för termotropi och pyrotropi. Detta tros vara en av de viktigaste anledningarna till den utbredda sand- och klippöken som täcker nästan hela området. Tarkas bebos av tystlåtna nomader som är experter på att finna de fåtaliga vattenhål som tillåter överlevnad där.