Dabu

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Dabu var ett rike på den Södra kontinentens sydspets, i och strax norr om området där Forion numera är beläget. Landet sägs ha grundats runt år 4800 f.D. och varade fram till år 1700 f.D.

Dabus befolkning var strikt uppdelade i tre kast. Det högsta kastet var umaerna, ett prästerskap som styrde landet med järnhand och predikade guden Daus lära. Under prästerskapet stod krigarkastet som försvarade riket och under dessa var folket, arbetarkastet som omfattade den överväldigande majoriteten av Dabus befolkning.

Guden Dau var universums skapare som i tidens gryning hade tänt solen i världsalltets mitt och satt Mundana, månen och vandringsstjärnorna på sin eviga vandring runt solen. Dau var på många sätt en avlägsen gud, men han talade med sina rättrogna genom astrologiska järtecken och fenomen på himlavalvet. Dabus präster blev därför med tiden några av det forntida Mundanas främsta astrologer och mycket av landets organisation kom snart att baseras på stjärntydarnas råd och profetior. Umaernas magiteori hade mycekt stor kunskap om de magiska aspekterna teotropi, heliotropi, selenotropi, astrotropi och geotropi. Men inga andra aspekter var kända för prästerskapet, som ansåg att all magisk kraft hade sin upprinnelse i någon av himlakropparna (vilket även innefattade planeten Mundana) eller hos Dau.

Riket uppförde många storslagna städer och byggprojekt, varav många har gått förlorade. Ett undantag är den enorma tempelpyramiden som finns att beskåda utanför dagens Hobinabraffa ännu i denna dag. Andra spår efter den forntida civilisationen står även att finna dolda i Dabuskogen, som slukade många av rikets viktigaste städer, tempel och palats efter att de övergivits av människor.

Runt år 1700 f.D. kollapsade Dabu efter att floden Ram torkat ut och jordbruket förfallit, enligt många legender som ett straff för umaernas synder och falskhet mot gudarna. Det finns även myter som berättar hur en grupp inom krigarkastet kallad Mörkerkrigarna försökte ta makten i Forion för att skapa ett mörkrets rike på Mundana och att umaerna offrade sina liv och Dabus fortlevnad för att stoppa dem.