Damarien

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Ett storfurstendöme i den sydvästra delen av Asharinahalvön med 96.000 invånare. Damarien har alltid varit tämligen isolerat från omvärlden, vilket har lett till att kulturen blivit ganska säregen samt att handel och ekonomi alltid har varit outvecklade. Landet har fått sitt namn efter magikern Damar den Svarte som grundade Targus som senare kom att bli Damariens huvudstad. Damarien styrs för närvarande av Thamas Vitfjäder, en krigisk man av jargisk härkomst. Hans maka, Ariandra den Behagfulla, tycks ligga bakom många av de beslut som fattas i landet. Sedan Thamas tog makten har Damariens armé kontinuerligt rustats upp och elitförbandet Nattgardet har skapats. Storfurstendömet Damarien har alltid omsvärmats av rykten om än det ena och än det andra. Rikets tron har tyngts av påstådda vampyrer, vansinniga monarker och korrumperade lydfurstar. I landet talas jargiska. Invånarna kallas damarier.