Tiraker

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök
    För andra att se andra Folkslag i Mundana se Raser. För att andra typer av tiraker se gûrd och trukh.

Tirak kan betyda betyda två olika saker antingen menas hela släktet tiraker vilket ineffatar gûrder, tiraker och trukher eller tirak som underkatogorin tirak i släktet tiraker. Den tirakiska kulturen är matriarkal i sin maktsruktur.


Tirak[redigera]

Tiraker är ett både hatat och fruktat folkslag[1]. Något som kommer sig av att man oftast bemöter alla tiraker lika. Tiraker lever oftast i stammar vilka kan delas in i en av tre olika stammar där vissa är mycket primitiva medan andra är minst lika civiliserade som människor. De mer primitiva stammarna har gett de civiliserade dåligt anseende.

Deras utseende påminner om människors med undantaget att de har större och mer framskjutet hakparti, en bredare näsa samt en plattare panna. Tiraker är även oftast mer kraftigt byggda än människor samt att de är hårigare. Ett speciellt karaktärsdrag för tiraker är att de har hugtänder och har klor istället för naglar. Dock är dessa skillnader mindre synbara hos de civiliserade tirakerna medans bland de barbariska är de mer framträdande och den ökade hårväxten är snarare en päls.

De leder oftast utvecklingen inom stammarna och är de som har bäst kontakter med andra folk. De anser att gûrderna är mycket jobbiga men oftast användbara, trukherna däremot ses som saktmodiga men respekteras för sin enorma styrka. De är de intelligentaste inom stammarna och i de flesta fall är stammens schaman en tirak. För typens ursprung, se tirakiska skapelsemyter.

Tirak Släktet[redigera]

Sammanfattande namn på släkte som innefattar de tre typerna gûrder, tiraker och trukher. Gemensamt för de tre typerna är att de är mörka i hyn, har riklig kroppsbehåring, mycket god fertilitet samt välutvecklad mörkersyn men svårighet att se i dagsljus. De saknar äktenskap då det finns bra mycket fler av manligt kön än av kvinnligt. Om två tiraker av olika typ får barn tillsammans så blir avkomman alltid av samma typ som modern. Kvinnorna värderas på grund av sin sällsynthet högt och tirakerna är för det mesta styrda som ett matriarkat där ledarrollen kallas trokka. De uppfattas ofta med rätta som ett hårt och brutalt släkte med kamp som en central del av vardagen. I linje med detta brukar den starkes rätt gälla som lag; krigsledaren kallas binderakk och är oftast stammens starkaste individ, denne är oftast en man och i ovanligare fall kvinna. Tirakerna har utkämpat ett flertal stora krig mot alver och dvärgar, vilket gjort dem till svurna fiender, se tirakkrigen. De allra flesta tiraker tillber den mörka gudinnan Mahktah, vilken kontaktas genom stammens schaman som uteslutande är av manligt kön. Tirakerna delas in i tre ätter, de våldsamma Frakk, de sjöfarande Bazirk och de mer civiliserade Marnakh. De två förstnämnda ätterna brukar även indelas i lokala stammar. Se även tirakiska skapelsemyter samt deras två största bosättningar Takalorr och Kiaz.


Religion[redigera]

Tirakerna tillber gudinnan Mahktah. Hon är enligt legenderna tirakernas skapare. Hin är även en krigs- och fertilitetsgudinna som föraktar svaghet och feghet. Detta gör att måga tiraker väljer krigaryrken för att hedra henne.

Språk[redigera]

Tiraker prate Sakhra.
  1. Fröjd, Niklas, Nallo, Petter, Wahnström, Anton. Eon, (Göteborg: Helmgast AB, 2014), 100.