Selif Sabin

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök

Selif sabin är namnet på Forions religiöse och politiske ledare. Han anses vara en inkarnation av guden Imay som regelbundet inkarnerar för att leda Imaytemplet och Forion och den nuvarande Selif är gudens tjugoförsta inkarnation. Den förste Selif sabin föddes av tre mödrar (de så kallade Ilborna, "De välsignade") och fick senare fem söner (Sabinerna, "guruerna" eller "lärarna"). Även idag omges Selif av fem symboliska söner och tre symboliska mödrar som tillsammans kallas Den Heliga Familjen och utgör Forions styrande landsråd.

Regentlängd över Selif sabins inkarnationer[1][redigera]

Detta är den officiella listan på Selif sabins tjugoen inkarnationer enligt Imaytemplet.


I 841-926 efter Daak. (Frälsningens År - 85 efter Frälsningen)

Den förste Selif Sabin, föddes av tre mödrar (ilborna, "de välsignade") varav en bar hans kropp, en hans själ och en hans gudomliga fragment. Han valdes till härskare av Aroch, erövrade Hobinabraffa och grundade Forion och Imaytemplet. Han fick fem söner (sabinerna, "guruerna" el "lärarna") och befallde på sin dödsbädd dessa att ge sig ut att söka den andra inkarnationen.


II 926-1037 e.D. (85-196 e.F.)

Erövrade allt land söder om leopardbergen och Karakul. Konsoliderade riket och slog ned flera uppror.


III 1037-1131 e.D. (196-290 e.F.)

Under hans styre inleddes den stora missionen och tusentals missionärer började sändas utomlands för att sprida läran.


IV 1132-1244 e.D. (291-403 e.F.)


V 1245-1351 e.D. (404-510 e.F.)


VI 1351-1455 e.D. (510-614 e.F.)


VII 1458-1538 e.D. (617-697 e.F.)

Under hans styre nådde de första missionärerna Den stora Arkipelagen i öster och började framgångsrikt sprida läran där.


VIII 1540-1633 e.D. (699-792 e.F.)


IX 1634-1710 e.D. (793-869 e.F.)


X 1713-1830 e.D. (872-989 e.F.)

Under hans styre sändes härföraren Dhanjo-Zan till Asharien för att hjälpa folket mot den cirefaliska occupationen.


XI 1831-1934 e.D. (990-1093 e.F.)


XII 1934-1950 e.D. (1093-1109 e.F.)

När den tolfte Selif skulle väljas kunde de fem sabinerna inte komma överens om Hamud från Alay eller Saved från Aroch som var den nye Selif. Ett inbördeskrig bröt ut mellan de två sidorna. Hamuds faktion vann kriget, men han själv dödades av lönnmördare i slutet av detta.


XIII 1952-2078 e.D. (1111-1237 e.F.)

Under inbördeskriget tvingades man ge den mäktige generalen Sai-Duha Härföraren och hans anhängare ”De Vita Lejonen” extremt stora maktbefogenheter och titeln ”Uana” (Beskyddare) av Forion och efter konfliktens slut vägrade han släppa ifrån sig dem. I praktiken förde de kommande fem Selif en instängd, maktlös tillvaro under sträng kontroll från de olika krigarätter som kämpade om titeln Uana. Missionen uteblev och de närmaste femhundra åren präglades i hög grad av isolationism, stagnation och förtryck medan missionen till utlandet uteblev. Denna period kallas ”Uana-sini” eller ”De Mörka Åren”.


XIV 2080-2178 e.D. (1239-1337 e.F.)


XV 2179-2250 e.D. (1338-1409 e.F.)


XVI 2253-2359 e.D. (1412-1518 e.F.)


XVII 2360-2447 e.D. (1519-1606 e.F.)


XVIII 2447-2513 e.D. (1606-1672 e.F.)

År 2475 e.D. erövrade cirefalierna ön Tedon efter att ha kommit i konflikt med den sittande Uanan. Detta ledde till utbredda uppror över hela riket mot den allmänt avskydda regenten och den artonde Selif lyckades ta sig från Aroch och ta kontrollen över upproret och tvingade den sista Uanan att avgå. Därefter öppnades landets gränser, kontakterna med andra länder knöts igen och missionen återupptogs. För att motarbeta cirefaliernas ökade inflytande tilläts en stor grupp pyaralviska handelsmän slå sig ned i landet.


IXX 2514-2836 e.D. (1673-1995 e.F.)

Den nittonde Selif var en alv vars moder var pyar och fadern foriansk Imaypräst. Valet av honom var djupt kontroversiellt, men han blev snart populär och regerade i trehundratjugotvå år. Han intensifierade ytterligare missionen till omvärlden och återuppbyggnaden av Forions universitet och bibliotek, som fått förfalla under De Mörka Åren. Den största krisen under hans tid på tronen var när jargierna år 2809 e.D. erövrade Karakul och gjorde denna till en koloni.


XX 2836-2957 e.D. (1995-2116 e.F.)


XXI 2958 e.D. - (2117 e.F. -)

Den nuvarande Selif sabin är för tillfället nio år gammal.

  1. http://www.rollspel.nu/forum/ubbthreads.php/posts/735356.html